URIFX

@XRPUSDT #Correction => Chờ mua

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:XRPUSDT   XRP / Tether USD
hi all,

XRP đang trong thời gian correct. Có thể giá đi xuống nhẹ theo kiểu ZigZag (hy vọng là zigzag ), khi ấy mình đo Fibo retracement 100% chờ tín hiệu mua.

Cụ thể sẽ update chi tiết nhé.

URI .
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.