Trader-Pro-48

RIPPLE ĐANG TÍCH LUỸ NGẰN HẠN VÀ DÀI HẠN

Giá xuống
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Ripple đang tích luỹ tăng điểm ở khung ngắn hạn, H4 và Daily.
Trade ở thời điểm hiện tại nên trade ngắn đợi các tín hiệu kế tiếp
Bán ở vùng giá 0.44$ - 0.441 $ , đặt mua lại ở vùng giá 0.3150
Nếu phá vùng cản này sẽ quay về vùng cản dài hạn 0.422$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.