URIFX

@XRPUSDT #WaveC/Wave3 => Vùng chiến sự của người bán-mua

Giá lên
POLONIEX:XRPUSDT   XRP / Tether USD
Giá đang tiến gần sát đến vùng giá nhạy cảm mà tại đây ắc hẳn có nhiều người mua vào: vùng giá 0.45-0.55.
Giá sẽ quay đầu lên rất mạnh hoặc rớt thê thảm.