BlockInfo

XRP/USDT

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Xrp đã chạy xong mô hình điều chỉnh ABC kì vọng cho một đợt tăng trưởng mạnh trung hạn
Kháng cự 24h: 0.31-0.32
Stoploss: 0.285
Kì vọng: 0.48x- 0.59x- 0.78x
Chúc giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.