YenPhuongHoang_FX

Phân tích XRP/ USDT bằng pp cung cầu kết hợp kênh giá và mô hình

BITTREX:XRPUSDT   XRP / Tether
chỉ còn vài cây nến W nữa là XRP kết thúc mô hình tam giác ABCD ( thòng lọng ). XRP có thể đi theo chiều hướng :
1. Kênh giá giảm.
2. Hình thành mô hình vài đầu vai ngược.
Và các điểm test giá và hồi giá về dựa vào cung cầu và quạt gann kết hợp với các đường chéo tạo ra các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh.
BBS nến D1 đang bó rất hẹp. Thị trường có thể đi theo dạng mô hình BBS bong bóng or BBS cây xúc xích.
3. Trong tương lai có thể sẽ xuất hiện mô hình ABCD , hiện tại chưa rõ ràng nên không vẽ ra.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.