Phamdong1969

XRP/USDT đã có dấu hiệu tăng

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
XRP đã đi gần hết tam giác giá có thể chuẩn bị cho một đợt tăng giá
Mục tiêu ngắn là 0.4$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.