Phamdong1969

XRP/USDT chuẩn bị cho xu hướng mới

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Cặp giao dịch XRP/USDT giá đã đi tới cuối tam giác, trong vài ba ngày tới sẽ có xu hướng rõ ràng.
Giá hiện tại đang 0.31$ nếu có nến ngày đóng trên 0.33$ thì cho xu hướng tăng
Nếu có nến ngày đóng dưới 0.28$ thì cho xu hướng giảm.
Nếu trường hợp tăng thì đích đến là 0.39 - 0.52$
Nếu trường hợp giảm thì đích đến là 0.24$ - 0.21$ và 0.17$
Quan điểm của chúng tôi nghiêng về hướng tăng giá.