Phamdong1969

XRP/USDT chuẩn bị cho xu hướng mới

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Cặp giao dịch XRP/USDT giá đã đi tới cuối tam giác, trong vài ba ngày tới sẽ có xu hướng rõ ràng.
Giá hiện tại đang 0.31$ nếu có nến ngày đóng trên 0.33$ thì cho xu hướng tăng
Nếu có nến ngày đóng dưới 0.28$ thì cho xu hướng giảm.
Nếu trường hợp tăng thì đích đến là 0.39 - 0.52$
Nếu trường hợp giảm thì đích đến là 0.24$ - 0.21$ và 0.17$
Quan điểm của chúng tôi nghiêng về hướng tăng giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.