congnguyen

XRPUSDT Long

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
XRP đang hình thành Xu hướng tăng, lực bán yếu. Mục tiêu 0.9-1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.