xuanhaimmoer

XRP/USDT - Phá hỗ trợ quan trọng

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
POLONIEX:XRPUSDT   XRP / Tether USD
XRP đã phá hỗ trợ quan trongj khi mà BTC bị bán tháo kéo theo thị trường sụt giảm nhanh chóng.

Cây nến xả với volume khá lớn và 3 đường WMA sẽ là vấn đề cản trở cho XRP tăng trưởng trở lại.

Chúng ta cùng đợi thị trường xác nhận đóng nến trong vài cây nến nữa để xác nhận cửa xuống cho XRP chuẩn xác hơn.

Vùng đầu tư mua là vùng dưới đã bôi đen.

Good luck for all !
Bình luận:
Update mới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.