kts.hungpham

kịch bản thứ 2 Xrp tăng lên 2,7$

BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
sau phiên điều chỉnh gây đau tim tụt quá cả kỳ vọng thì xrp đã tạo một cây nến xanh thật dài và theo xu hướng này thì xrp khởi sắc hơn với biểu đồ tăng trưởng dự đoán sẽ là mục tiêu 2,7$ .... tất nhiên đó là kỳ vọng và nếu xrp tạo cây nên đỏ tương đương với cây nến xanh kia thì thị trường lại sụp đổ.....

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.