Trader-Pro-48

xrp/usdt cham đáy cũ

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
vùng mua đáy cũ 0.25-0.28 là 1 vùng giá tốt để mua vào, khi btc hạ có thể về các vùng giá này. sau khi btc hồi sẽ là 1 đợt tăng mạnh cho các coin
vùng bán quanh khu vực 0.345, trước khi chinh phục các mức dài hạn khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.