willfx_vn

XRPUSDT > Cơ hội BÁN

Giá xuống
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Dựa vào phân tích topdown . Chúng tôi thấy rằng XRPUSDT đang ở thế có cơ hội BÁN xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.