Giá có thể về vùng hổ trợ tốt để chúng ta mua vào . vui lòng tham khảo giá trên chart đính kèm.