vuongdq2121

XRP Target 1.5$

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
XRP Target 1.5$
Break tren giảm anh em múc spot nhé
Tích lũy lâu quá rồi phải lên thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.