Trader-Pro-48

xrp ở khung h4

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
đặt mua quanh vùng 0.334 và 0.332
mục tiêu 0.355 và 0.36
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.