BINANCE:XRPUSDTPERP   XRP / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:XRPUSDTPERP

XRP đã tới thời điểm hoàn thành cú nén. Kèo này khá ổn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.