LeTrongHoaiNam

Dự báo xu hướng XRPZ18 tuần tới: Tăng

Giá lên
BITMEX:XRPZ18   None
Nền giá của Ripple rất đẹp và ổn định, khả năng tuần tới vẫn là một tuần tăng điểm