LeTrongHoaiNam

Dự đoán xu hướng XRPZ18 tuần tới: Tăng!

Giá lên
BITMEX:XRPZ18   None
Mình vẫn view XRP sẽ tăng vì xrp thường bay ngược sóng xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.