FTX:XTZPERP   Tezos Perpetual Futures
Cập nhật XTZ/PERP Trung hạn theo sóng Elliott .vùng giá diều chỉnh theo fibo đính kèm trên biểu đồ.