BINGBON:XTZUSDT   TEZOS / TETHER
21 lượt xem
0
TREND GIẢM
Khung 15m:
- đáy rsi tăng - đáy giá ngang
- rsi gần over, 1h tiệm cận over => quan sát thêm khung 15m rsi gần điểm over sẽ có thẻ có điểm vào đẹp hơn
- Buy
Khung 1h:
- đáy rsi tăng - đáy giá ngang (dấu hiệu chưa mạnh lắm)
- rsi tiệm cận over
- Buy
NOTE: quan sát thêm có break MA100 1h ko

Bình luận