BINANCE:XTZUSDT   Tezos / TetherUS
XTZUSDT kết thúc sóng 1
Chuẩn bị cho 1 chu kì mới

jx