littlegoal1608

phân kì rsi t5 29/10/2020

BINGBON:XTZUSDT   TEZOS / TETHER
31 lượt xem
0
Khung lớn down trend
Khung 1h downtrend
- Xuất hiện pk thường và ngay điểm sell over
Trước đó xuất hiện rất nhiều pk kín.
KB1: buy (ngắn hạn vì đang trong downtrend, nếu rsi break 50 hoặc trendline thì lực buy mạnh hoặc có thể xuất hiện pk kín)
KB2: chờ sell ở rsi50 hoặc đụng trendline
ƯU TIỀN KB2

Bình luận