tongbang0

XVG VƯỢT KHÁNG CỰ, BAY TIẾP VỀ 850??

BITTREX:XVGBTC   Verge / Bitcoin
XVG tiếp tục có 2 ngày liên tiếp nằm trên đường kháng cự, báo hiệu cho 1 đợt tăng tiếp lên vùng mới chứ không phải 1 đợt retest đảo chiều, khả năng lên vùng 850 khá cao.