LeTrongHoaiNam

Verge đã xuất hiện mô hình vai đầu đi xuống

Giá xuống
BITTREX:XVGBTC   Verge / Bitcoin
Verge dạo này dính nhiều phốt về sử dụng tiền đầu tư và chuyển giao quỹ, cùng với đó sự hợp tác với các công ty không được như mong đợi, đây chỉ là một hpats đánh lên để dập xuống mà thôi