BINANCE:XVGBTC   Verge / Bitcoin
xvg tăng

canh các mốc xả va băt đáy nhá. xvg và trx đang xu hướng tăng target max vân là 800 1000