BINANCE:XVGUSD   Verge / US Dollar (calculated by TradingView)
chú ý giá mua vào để đạt lợi nhuận cao nhất.