Chas đang cho chúng ta thấy nén ở vùng hỗ trợ cộng trenline,liệu giá có phá lên hay xuống thỳ sẽ bắt đầu mua bán . nếu thị trường tốt thỳ con hàng mang tên xvsusdt này sẽ bay khủng khíp hệ defi.