BINANCE:XVSUSDT   XVS / TetherUS
Dập dìu khá là lâu rồi . Nên theo ý kiến của tôi giá ik vùng 20_25 . Và ik lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.