TSX:XWD   ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND UNIT
có nhiều khả năng thị trường chứng khoán thế giới chịu áp lực giảm trước nhiều tin tức quan trọng trong tháng này.