NguyenThang33

Zcoin - Long

Giá lên
BINANCE:XZCBTC   None
XZCBTC di chuyển trong vùng tích lũy
Sau khi đường giá chạm vào hỗ trợ của tam giác lớn này và bây giờ nó đã phá vỡ đường kháng cự của nêm rơi nhỏ. Giá của cặp sẽ hướng đến vùng kháng cự 970
RSI - Quá bán
Các mức TP có thể nhìn rõ hơn trong biểu đồ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.