BINANCE:YFIIUSDT   YFII / TetherUS
ae thấy gì nào cá mập dang gom hàng bằng chứng là khối lượng mua vào trước đó tăng cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.