Phamdong1969

YFII đang tích lũy

Giá lên
BINANCE:YFIIUSDT   YFII / TetherUS
YFII đang tích lũy cho một xu hướng tăng mới.
Nếu giá phá lên trên đường TB20 tại 1878.27$ thì mục tiêu hướng tới là 2750$ tiếp theo là 4090$ và 6930$
Nếu giá phá xuống dưới đáy gần nhất tại 1640$ thì sẽ không có đợt tăng giá này!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.