vytran111199

Kèo altcoin với tỷ lệ R:R hấp dẫn

Giá lên
BINANCE:YFIIUSDT   YFII / TetherUS
YFII đang có ngưỡng hỗ trợ cứng tại vùng 3800$. Có thể mua vào YFII tại đây, đặt stoploss dưới 3700$. Giá mục tiêu có thể rơi vào khoảng 6400$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.