CBOT_MINI:YM1!   Hợp đồng tương lai E-MINI DOW JONES ($5)
YM