Phamdong1969

Yoyo/BTC đã kết thúc điều chỉnh giảm

Giá lên
BINANCE:YOYOBTC   YOYOW / Bitcoin
Yoyo/btc trên đồ thị ngày đã kết thúc đợt điều chỉnh giảm
Cắt lỗ khi có cây nến ngày đóng dưới 380. mục tiêu 535 - 713