CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Câu hỏi đặt ra là giờ có mua được không, đợi price action ở khung 4h, nếu thấy giá chậm lại và không có momentum đi xuống nữa thì vào thôi !!

Bình luận