NgocHaiPearlie

Nhận định giá hợp đôgnf tương lai Ngô

Giá lên
CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Hợp đồng Ngô kỳ hạn tháng 3
- Giá Ngô đã tăng trở lại mức đỉnh ngày hôm trước giá 657 cent/bushel sau khi điều chỉnh giảm về lại mức hỗ trợ là đường trendline xu hướng vùng 643 cent/bushel
- Góc nhìn cơ bản cho thấy xu hướng tăng vẫn còn, trong khi lo ngại căng thẳng chính trị có thể khiến gián đoạn vận tải và ảnh hưởng đến nguồn cung.
- Góc nhìn kỹ thuật trên đồ thị chúng ta thấy rằng giá vẫn còn có dấu hiệu sẽ tăng vượt qua đỉnh cũ.
- Vùng hỗ trợ hiện tại 650-652 cent/bushel tương đối tốt để chúng ta có thể mua lại.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.