duytruonglstpro

Hiện tại hàng hóa và Ngô ( Corn) đang trong vùng tích lũy

Giá lên
CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Hiện tại chiến tranh địa chính trị Nga và Ukraine
Tình trang thiếu lương thực ở các nơi trên thế giới
Nhu cầu cần thức ăn chăn nuôi cho các nước tới cuối năm
Tình hình dịch bệnh thiên tai hạn hán kéo dài
Hiện tại đang ở vùng tích lũy giá
Có thể nắm vào vùng tích lũy này và chốt lời ở vùng 1 hoặc vùng 2
khuyến nghị đầu tư theo chiến lược cụ thể
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.