TheCommoTrader

Không biết nó có phải chịu chung số phận như dầu đậu không ?

CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô

Nhìn con ngô này này không biết nó có chịu chung số phận như con ZL này không nhể trần 1 phiên sau đó gap lên 1 phiên rồi sau đó sao nhỉ có sàn xuống mấy hôm như con này không ?

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.