TheCommoTrader

Không biết nó có phải chịu chung số phận như dầu đậu không ?

CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô

Nhìn con ngô này này không biết nó có chịu chung số phận như con ZL này không nhể trần 1 phiên sau đó gap lên 1 phiên rồi sau đó sao nhỉ có sàn xuống mấy hôm như con này không ?

Ý tưởng liên quan

Bình luận