TheCommoTrader

Đây có thể là giai đoạn tăng điểm cuối cùng của Ngô

CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Trong giai đoạn mà đa số các mặt hàng đang bị lạm phát hóa thì mình kỳ vọng đây vẫn là nhịp tăng điểm tiếp tục của Ngô.

Vậy target ở đâu ?. Theo mình khoảng 625.

Với phong cách trading của mình:
- Giai đoạn này không phải là giai đoạn mình đánh long quá nhiều, vị thế long của mình chỉ giảm xuống còn 1 nửa so với giai đoạn trước đó.
- Mình có cảm giác là sắp đến giai đoạn mà phe Short sẽ thắng thế.

Luôn luôn tuôn theo kịch bản giao dịch của mình, quản trị rủi ro và quản trị trạng thái.

Chúc may mắn!

~ Tuấn Anh Commo
Giao dịch đang hoạt động: Một chiến thuật giao dịch đúng

Bình luận