TheCommoTrader

Vẫn duy trì quan điểm mua dài hạn, nhưng khá căng thẳng !

Giá lên
CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Điểm 531 có dấu hiệu bị lung lay sau phiên ngày hôm qua. Nếu như không được giữ vững, giá ngô chắc sẽ tiến về vùng 519 - 525.

Bình luận