TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường Nông sản ngày 30/12/2021

CBOT:ZCH2022   CORN FUTURES (MAR 2022)
Ngô - ZCEH22
Trên khung H4, trong phiên 29/12, sau khi giá điều chỉnh về vùng 593-599, giá đã bật tăng điều chỉnh, tuy nhiên lực tăng không quá mạnh. Nếu không vượt qua vùng 616-621 thì giá sẽ tiếp tục có những nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư cần cân nhắc chờ hình thành cấu trúc thị trường và hành động giá tại những vùng này để mở vị thế giao dịch phù hợp.

- Full bài nhận định:
hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-29122021
- Mở tài khoản App Hitrade: /tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.