NgocHaiPearlie

Ngô kỳ hạn tháng 5 - Tín hiệu bán

Giá xuống
CBOT:ZCK2023   CORN FUTURES (MAY 2023)
Đồ thị Ngô giao tháng 5 hiện tại đang điều chỉnh giảm, nhưng trong một xu hướng vẫn còn đang tăng thì hiện động lực bán này chưa đủ mạnh để có thể phá vỡ vùng hỗ trợ nhạy cảm 668 cent/giạ

Theo góc nhìn phân tích kỹ thuật thì giá đang có tín hiệu bán ở đồ thị H4, có thể giá sẽ giảm trong phiên hôm nay dựa vào các yếu tố trên đồ thị và tin tức hỗ trợ. Trong trường hợp thực hiện chiến lược bán xuống với kỳ vọng phá vỡ hỗ trợ 668 cent/giạ để hướng về vùng 657 cent/giạ chúng ta cũng cần có các biện pháp đặt chặn lỗ phù hợp.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.