Phihung198

PHÂN TÍCH NGÔ THÁNG 9 NGÀY 28/6 ( ZCE2021 )

CBOT:ZCU2021   CORN FUTURES (SEP 2021)
THỊ TRƯỜNG NGÔ hiện tại mọi người có thể thấy phiên giao dịch sáng khi mở cửa & đến thời điểm hiện tại 14h14p giá vẫn đang đi trong khoảng 531-532. Theo bảng thống kê vị thế của người mua vs người bán được công bố vào ngày 26-6-2021 so với tuần trước thì mọi người có thể thấy độ chênh lệch mua & bán của người sản xuất và nhà máy khoảng (-88,171 / -5,234) . Còn với quỹ đầu tưu thì tích cực hơn ( -5,001 / 11,206 ) Lưu ý: số đầu tiên là giá chênh lệch giá mua và bán, số thứ 2 là thay đổi so với tuần trước.
+ Có một chiều hướng tích cực bên quỹ đầu tư hơn so với tuần trước . Dự định giá sẽ hồi lại ở vùng giá 604-614 trong khoàng thời gian 2-3 ngày trong tuần.
=> kỊCH BẢN 1: khi giá chạy lên tới vùng 604-608 rồi đi xuống theo đúng phân tích của chỉ bảo Fibonacci thời gian về lại vùng số 3 tăng rồi sau khi sang khung thời gian số 8 trend giảm khi giá sideway ở vùng 560-570 chứng tỏ giá sẽ tích luy và đi lên rõ rệt nhất ( BUY )
=> KỊCH BẢN 2: khi giá cũng chạy lên vùng 614-618 và lao tụt xuống trên vùng số 8 MỌI NGƯỜI đợi vượt 530 & hồi lên lại tạo đỉnh kháng cự mạnh ở 530 thì giá rất dễ sẽ lại lao dốc xuống 515 trước khi có tin tức tốt. ( SELL ).
------- KỊCH BẢN TỐT NHẤT VẪN LÀ BUY NHA MỌI NGƯỜI------------

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.