Phihung198

PHÂN TÍCH NGÔ THÁNG 9 NGÀY 4/7 ( ZCE2021 )

Giá lên
CBOT:ZCU2021   CORN FUTURES (SEP 2021)
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT NGÔ THÁNG 9
- Trên khung H4 hiện tại mọi người có thể thấy sau cây nến ngày 1/7 tăng mạnh vào phiên ngày hôm sau giá đã có điểm hổi rõ rệt & mức giá hiện tại là 592
=> Kịch bản cho ngày mai sẽ là BUY ở mức giá hiện tại.
Nếu mọi người là 1 người yêi thích sự an toàn thì có thể căn những bước giá từ 588-576 để căn BUY sao cho hiệu quả nhất cho bản thân.
CHÚC MỌI NGƯỜI GIAO DỊCH ĐẦY THẮNG LỢI.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.