CBOT:ZCZ2021   CORN FUTURES (DEC 2021)
1 lượt xem
0
Trong khung 4h xu hướng tăng, mua tại vùng hỗ trợ giá 545,4
cắt lỗ 540
chốt lời 560,6