CBOT:ZCZ2021   CORN FUTURES (DEC 2021)
10 lượt xem
0
xu hướng chính là xu hướng giảm
nhưng vẫn có thể mua trong ngắn hạn