ZEC/ BTC - Binance (Bittrex)
Buy: 0.01579 - 0.01584
Sell: 0.01719 - 0.01747
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh ruỉ ro cắt lỗ 3%. Chúc các bạn sớm win kèo :P