PhanDinhThai

ZECBTC- hình thành kênh giá

BITTREX:ZECBTC   ZCash / Bitcoin
ZECBTC
ZEC là coin dành khá nhiều thời gian cho việc hình thành sóng của mình.
Trên đồ thị ta có thể dễ dàng nhận thấy uptrend đã được hình thành trong một khoảng thời gian khá dài nhưng vẫn chưa được hoàn thành. Có vẻ như đường giá đang trong quá trình rất bắt đầu của sóng 3.
Ta dễ dàng vẽ được một kênh giá mà trong đó thể hiện rõ đường giá được hỗ trợ và cản.
Trong đợt tăng tới nếu phá đường kênh giá phía trên (mức 6754191 satoshi) để hình thành rõ rệt sự bứt phá của sóng 3, chúng ta có cơ hội đạt target của sóng 3 ở mức 1.618 FIB (gần với mức 0.5 Fib retracement của đợt sóng giảm trước, rất đẹp).
Tuy nhiên việc volume bé cho thấy ZEC chưa thực sự sẵn sàng để bùng nổ.
Bên cạnh đó thì chỉ số RSI vừa đi lên từ vùng quá bán, hình thành xu hướng tăng cộng với việc MACD vừa cắt lên là một tín hiệu tốt ủng hộ uptrend.
Nếu vào kèo bây h, target ngắn hạn có thể đạt được từ 40 - 50%. dài hạn (target sóng 3) có thể đạt tới hơn 100%.
Đi cùng với đó là stoploss ở mức khá cao, ~ 20%. Hãy cân nhắc.
Happy trading.