Suka1708

ZECUSD BITFINEX

Suka1708 Cập nhật   
BITFINEX:ZECUSD   Zcash / Đô la Mỹ
Lên nào!
Bình luận:
Khớp 49.78 ngay râu. Chúc mừng anh chị!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.